57. Stretnutie v pivnickom poli

V dňoch od 17. do 19. novembra 2023 v sieni Domu kultúry v Pivnici sa uskutočnilo 57. Stretnutie v pivnickom poli. Prvý koncert festival so slávnostným otvorením prebiehal v priamom televíznom prenose RT Vojvodiny. Na začiatku sa prítomným v sieni a televíznym divákom prihovorila a festival otvorila predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková.

Bol to ďalší ročník úspešne zorganizovaného festivalu s veľkým množstvom kvalitných spevákov. Úhrnne ich bolo 29 vrátane účastníkov z Chorvátska a zo Spolku Slovákov z Bulharska z Bratislavy, čím festival získal medzinárodný charakter. Čo do domácich slovenských prostredí festivalu sa zúčastnili speváci z Aradáča, Lugu, Kulpína, Báčskeho Petrovca, Nového Sadu, Kysáča, Kovačice, Starej Pazovy, Erdevíka, Hložian, Selenče, Bieleho Blata, Vojlovice, Padiny a Pivnice. V tretí deň festivalu v rámci záverečného koncertu bola skvelá príležitosť, aby si prítomní v sieni vypočuli ešte raz všetkých účastníkov ako aj tých najúspešnejších, ktorým odmeny udeľovali predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Anna Speváková a predseda Organizačno-správnej rady festivalu a SKUS Pivnica Miroslav Juraj Béla. Festivalový ľudový orchester bol pod vedením Ondreja Maglovského. Všetky koncerty moderovala Anna Zorňanová.

Členovia odbornej poroty pracovali v zložení: Jarmila Juricová-Stupavská, Slovenka Benková a Pavel Tomáš st. Podľa ich rozhodnutia víťazkou tohtoročného festivalu sa stala Anna Jašová zo Starej Pazovy. Okrem 1. ceny odbornej poroty, ktorou je zlatá plaketa, A. Jašová zároveň získala i Cenu NRSNM – sošku akademickej umelkyne Miry Brtkovej.

Druhú cenu – striebornú plaketu sa odborná porota rozhodla udeliť Lyduške Kolárovej z Erdevíka tretiu cenu – bronzovú plaketu získal Veljko Vidić z Nového Sadu. Cenu za autentickosť piesne sa dostala do rúk Jaroslava Kováča z Padiny a Sára Kotivová z Pivnice.

Ľudový odev spevákov hodnotil etnológ Patrik Rago a ceny za najautentickejší kroj sa rozhodol udeliť Sáre Kotivovej z Pivnice a Tine Vestekovej z Kovačice.

Cenu ľudového orchestra dostala Tamara Melegová z Lugu, Cenu poroty obecenstva získala Michaela Marková z Kovačice a Cenu mládežníckeho časopisu Vzlet pre najmladšieho účastníka získala Lucia Stajićová z Kysáča.

Podujatia okrem NRSNM podporil i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.