Súbehu na udeľovanie finančných prostriedkov na optimálne vytvorenie  podmienok pre ochotnícku činnosť a aktivity slovenských kultúrnych ustanovizní, mimovládnych organizácií a spolkov v Srbsku v roku 2024

Komisia na udeľovanie finančných prostriedkov na optimálne vytvorenie  podmienok pre ochotnícku činnosť a aktivity slovenských kultúrnych ustanovizní, spolkov a združení v Srbsku na rok 2024 Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM v zložení Miroslav Jurica, Branislav Kulík a Pavel Surový, na elektronickej schôdze usporiadanej od dňa 14.06.2024 do 18.06.2024, hodnotila 49 žiadostí a navrhla rozdelenie prostriedkov určených plánom a programom Výboru pre úradné používanie jazyka a písma na rok 2024 v hodnote 2.189.800,00 rsd.

Výsledky hodnotenia a návrh na rozdelenie prostriedkov komisie, Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM schválil väčšinou hlasov na svojej 6. elektronickej schôdzi, ktorá sa uskutočnila od dňa 18.06.2024 do 20.06.2024.

ROZHODNUTIE – VYZVA