46. Stretnutie v pivnickom poli

 

28. – 30. januára 2011
Pivnica

V Pivnici v dňoch 28. až 30. januára bude prebiehať 46. Stretnutie v pivnickom poli,  medzinárodný festival spevákov – sólistov slovenských pôvodných ľudových piesní.
Harmonogram festivalu:
Nedeľa 16. januára 2011 – Skúška so spevákmi
09.30 – 13.00 – Skúška so spevákmi zo Sriemu a z Banátu (v miestnostiach SKUS Pivnica)
14.00 – 18.00 – Skúška so spevákmi z Báčky (v miestnostiach SKUS Pivnica)

Štvrtok 27. januára 2011 – Príchod hostí a účastníkov Stretnutia 2011 a generálna skúška so spevákmi
10.00 – 14.00 – Príchod hostí a účastníkov Stretnutia 2011
15.00 – Generálna skúška so spevákmi (v kino sále)

Piatok    28. januára 2011    – Skúška so spevákmi, slávnostné otvorenie festivalu a I. koncert   
15.00 – 17.00 – Skúška so spevákmi (v kino sále)
19.00 – Slávnostné otvorenie festivalu a I. koncert (v kino sále)
21.00 – 03.00  – Tanečná zábava (miestnosti SKUS Pivnica)

Sobota   29. januára 2011 – Skúška so spevákmi a II. koncert
15.00 – 17.00  – Skúška so spevákmi (v kino sále)
19.00  – II. koncert (v kino sále)
21.00 – 03.00  – Tanečná zábava (miestnosti SKUS Pivnica)

Nedeľa   30. januára 2011 – Porada odborných porôt s účastníkmi Stretnutia 2011, recepcia predsedu obce Báčska Palanka pre účastníkov festivalu, skúška  účastníkov záverečného koncertu a III. koncert
14.00 – Porada odborných porôt z účastníkmi Stretnutia 2011 (v miestnostiach SKUS Pivnica)
16.00 – Recepcia predsedu obce Báčska Palanka pre účastníkov festivalu (v miestnostiach SKUS Pivnica)
17.00 – Skúška účastníkov záverečného koncertu (v kino sále)
20.00 – III. koncert (v kino sále)
22.00 – Zatvorenie festivalu v miestnostiach SKUS Pivnica