Uplatnenie Zákona o združeniach občanov

 

 Fond pre rozvoj neziskového sektor Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, v spolupráci s Občianskymi iniciatívami z  Belehradu, organizuje tribúnu pre zástupcov občianskych združení z územia Vojvodiny, s témou
 Uplatnenie Zákona o združeniach občanov  (registrácia a pre-registrácia)
Tribúna bude 21. Januára 2011 o 11. hodine v sieni 1 Zhromaždenie autonómnej Pokrajiny  Vojvodiny, ulica Vladike Platona bb, Nový Sad.
 Na otázky zástupcov občianskych združení v súvislosti s registráciou a pre- registráciou združení, budú odpovedať predstavitelia  Občianských iniciatív,  Agentúry pre hospodárske registre a  Fondu pre rozvoj neziskového sektor APV.