46. Stretnutie v pivnickom poli 2011

 

V Pivnici v dňoch  28.  až 30. januára prebiehal festival spevákov – sólistov slovenských pôvodných ľudových piesní 46. Stretnutie v pivnickom poli. Prítomní si mohli  vypočuť 22 interprétov. Vystúpili tu speváci z 12 osád zo Srbska a dve interprétky zo susedného Maďarska a Chorvátska. Odborná porota pracovala v zložení Juraj Ferík, Mária Zdravkovićová, Jarmila Juricová – Stupavská – členovia  odbornej  poroty pre prednes a autentickosť piesní; Marta Týrová, Vlasta Vinkovičová, Katarína Týrová – členky odbornej poroty, ktorá hodnotila ľudový odev.

Odmenení speváci sú

za prednes

 1. Renata Lovásová (KOS Jednota, Hložany)


 2. Tatiana Jašková  (DK 3. októbra, Kovačica)


 3. Anna Zorňanová (SKC P. J. Šafárika , Nový Sad)
   

Martina Gažová (KUS Zvolen, Kulpín)

za autentickosť piesne


 1.  Iveta Tárnociová (SKUS Pivnica, Pivnica)


 2.  Ivan Beláni (MOMS Báčska Palanka)

špeciálna cena poroty za prednes


 1.  Ildika Očovská (Čabianska organizácia Slovákov, Békéscsaba, Maďarsko)

za ľudový odev


 1. Igor Baláž (KUS Petrovská družina, Báčsky Petrovec)
 2. Renata Lovásová (KOS Jednota, Hložany)

ceny obecenstva
 1. Renata Lovásová  (KOS Jednota, Hložany)


 2. Miroslav Šuster (SKUS Pivnica, Pivnica)