Termíny okrúhlych stolov – verejná rozprava o návrhu stratégie rozvoja verejného informovania v slovenskom jazyku v Republike Srbsko do roku 2016

Okrúhle stoly o návrhu stratégie rozvoja verejného informovania v slovenskom jazyku v Republike Srbsko do roku 2016 sa uskutočnia na regionálnej úrovni – v Báčskom Petrovci, Kovačici a Starej Pazove:
Báčsky Petrovec – 21.10.2011 o 11,00 h. v malej sieni Obce Báčsky Petrovec,
Kovačica – 26.10.2011 o 13,00 h. v zasadačke Obce Kovačica,
Stará Pazova – 3.11.2011 o 11,00 h. v zasadačke Obce Stará Pazova.

Schválenie mediálnej stratégie Národnostnou radou národnostnej menšiny vyplýva z čl. 21. Zákona o národnostných radách národnostných menšín. Návrh tohto dôležitého strategického dokumentu, ktorý Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na 6. schôdzi dňa 13. októbra 2011 schválil a postúpil na verejnú rozpravu, v súlade s republikovou stratégiou vypracoval jedenásťčlenný tím na vypracovanie stratégie rozvoja slovenských médií v Srbsku.
Pozývame predstaviteľov médií a novinárskych združení, lokálnej samosprávy, kultúrnych ustanovizní a inštitúcií, ako aj všetkých záujemcov, aby svojimi návrhmi a pripomienkami prispeli k zlepšeniu návrhu stratégie rozvoja verejného infomovania v slovenskom jazyku.