Podpísaná zmluva o angažovaní učiteľov slovenčiny

Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM, 3. novembra 2016 v priestoroch Národnostnej rady podpísala zmluvu s vychovávateľmi a učiteľmi slovenčiny o realizácii alterantívneho programu vyučovania slovenčiny v materských školách v Novom Sade, Čeláreve, Báčskej Palanke a v Bielom Blate, o realizácii voliteľného predmetu slovenčiny s prvkami národnej kultúry na základných školách v Novom Sade, Báčskej Palanke, Čeláreve, Báčskom Maglići, Vojlovici, Sriemskej Kamenici, Futogu a v Starej Pazove, ako i o realizácii fakultatívnej vyučby slovenčiny na stredných školách v Báčskej Palanke, Kovačici a v Šíde.

podpisana-zmluva nov 2016 002

Projektom sú angažovaní 13 učitelia, vyučovanie sa bude realizovať v 24. skupinách a na hodiny slovenčiny bude chodiť ďalších 218 detí z materských, základných a stredných škôl. Koordinátorka pri tejto príležitosti zdôraznila, že NRSNM podporuje vyučovanie slovenčiny od roku 2005 kúpou učebníc pre žiakov, početnými tábormi a finančnou podporou pre materské a stredné školy.

podpisana-zmluva nov 2016 003

NRSNM vyčlení mesačne 130.000,00 din. na finančné úhrady pre učiteľov slovenčiny v prostrediach, kde pre nízky počet záujemcom, ministerstvo nefinacuje učiteľa.

podpisana-zmluva nov 2016 004

Ján Brna, predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM, predostrel učiteľom plány Výboru a nové možnosti vyučby materinského jazyka, aby sme sa dobudúcna vyhli nablahým trendom, ktoré nám ponúka Ministerstvo osvety.