Akčný plán pre menšiny

Behom marca a apríla sa konali početné rokovania v rámci Koordinácie Národnostných rád národnostných menšín a pracovnej skupiny pri Ministerstve pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg na vypracovanie Akčného plánu pre menšiny. Oblasť vzdelávaniа v mene národnostných rád národnostných menšín zastupuje Svetlana Zolňanová, členka Národnej osvetovej rady Srbska.