26. DIDA

V Pivnici v organizácii tamojšieho Ochotníckeho divadla Janka Čemana v dňoch od 28. do 31. októbra 2021 prebiehal 26. ročník festivalu Divadelné inscenácie dolnozemských autorov známy ako DIDA. Vlani sa toto podujatie zo znýmych epidemiologických dôvodov neuskutočnilo a toho roku prebiehalo v súlade s protipandemickými opatreniami v netradičnom, jesennom termíne. Tohtoročná DIDA priniesla 6 divadelných predstavení z čoho 4 súťažiace. Zároveň to bola príležitosť aj na množstvo sprievodných podujatí – niekoľkých výstav venovaných DID-e a divadelnému umeniu ako aj večierok venovaný profesorovi Dr. Jozefovi Valihorovi, pivnickému rodákovi. Porota, ktorá hodnotila 26. ročník Did-y pracovala v tradičnom zložení: Zuzana Tárnociová (predsedníčka), Vladimír Valentík a Dr. Zuzana Týrová (členovia). Tohtoročná DIDA priniesla divadelné predstavenia pre deti a pre dospelých: Ochotnícke divadlo KC Kysáč Bozky (detské predstvenie) autora a režiséra Jána Privizera; ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy Cesta k šťastiu (detské predstavenie) autora Jána Uličianskeho v režisérskej dvojici Ivana Ječmena a Alexandra Materáka; Slovenské vojvodinské divadlo Báčsky Petrovec Profesionál autora Dušana Kovačevića v réžii Richarda Sanitru a Jána Chalupku; SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu Predposledný súd autora Vlada Moresa v réžii Rastislava Zorňana; OD KC Kysáč Dvaja autora Júliusa Barč-Ivana v réžii Jána Privizera a Kolektív kreatívnych amatérov KOKRAM z Kovačice Slúžky autora Jeana Geneta v réžii Dragana Karlečíka. Tohtoročnú DID-u slávnostne otvorila Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM.