Zo zasadnutia Komisie pre štipendiá

5. novembra 2021 zasadala on-line Komisia pre štipendiá, ktorá doniesla nasledovné rozhodnutie, že sa z prihlásených 11 kandidátov štipendium vo výške 5.000,00 na mesačnej úrovni v trvaní 10 mesiacov udeľuje nasledovným kandidátom:

Meno

Bydlisko Fakulta Študijný odbor Ročník
Lýdia Nikolajevićová Báčsky Petrovec Filozofická fakulta, N.Sad Nemecký jazyk a literatúra 3
Teodora Belićová Nový Sad Filozofická fakulta, N.Sad Slovenský jazyk a literatúra 4
Monika Babíková Stará Pazova Právnicka fakulta v Belehrade Pravo 2
Ivica Grujić- Litavský Aradáč Filozofická fakulta, N.Sad Slovenský jazyk a literatúra 2
Vladimir Ededy Báčsky Petrovec Filozofická fakulta, N.Sad Slovenský jazyk a literatúra 4
Stanislav Galamboš Hložany Filozofická fakulta, N.Sad Dejiny 3
Peter Čáni Báčsky Petrovec Akadémia umenia, Novi Sad Audiovizuálne médiá 2

Ivana Kovačevićová

Šíd Filozofická fakulta, N.Sad Slovenský jazyk a literatúra 3