Konferencia k dištančnému vzdelávaniu

V organizácii Pedagogickej fakulty v Sombore sa 6. novembra bežného roku konala medzinárodná vedecká konferencia na tému Vzdelávanie na základnej škole počas pandémie. V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny odbornú prednášku na tému Dištančné vzdelávanie v školách so slovenským vyučovacím jazykom mali Svetlana Zolňanová a Tatiana Naďová. Konferencia sa uskutočnila dištančnou formou.