24. Letí pieseň, letí

Jeden zo sedem celomenšinových festivalov Letí pieseň, letí odznel dňa 11. decembra 2022 v Dome kultúry 3. októbra v Kovačici vo svojom 24. ročníku. Tento festival slovenskej populárnej hudby pre deti otvoril predseda Obce Kovačica Jaroslav Hrubík. Odborná porota, ktorá sledovala 15 autorov či mladých interpretov, pracovala v zložení Ervin Malina zo Selenče, Juraj Miroslav Bela z Pivnice a Ivan Babka z Kovačice. Spevákov sprevádzal chór žiakov kovačickej základnej školy pod vedením Pavla Tomáša st. Výsledky festival vyzerajú nasledovne: prvú cenu za skladbu udelili Samuelovi Kováčovi z Báčskeho Petrovca za pieseň Bez strachu. Druhú cenu poroty za skladbu získala Slovenka Benková z Báčskeho Petrovca za pieseň Snívaj a tretiu získal Pavel Ľavroš z Padiny za pieseň Nech prší dážď. Prvú cenu za interpretáciu získala Lucia Válovcová z Kovačice, druhú Martina Sklabinská z Báčskeho Petrovca a tretiu Emina Roháriková z Padiny. Texty hodnotila profesorka slovenského jazyka Zuzana Putniková z Kovačice a cenu za text Nech prší dážď dostal Pavel Ľavroš z Padiny. Najviac hlasov obecenstva za skladbu dostal Pavel Litavský z Kovačice za pieseň Slnečný deň a cenu obecenstva za interpretáciu dostala Nina Poliaková z Kovačice, ktorá zároveň dostala aj cenu ako najmladšia účastníčka festivalu.