Deň 23. februára 2024

Udelené ocenenia najlepším žiakom

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pravidelne vypisuje literárny a výtvarný súbeh na tému Najkrajšie rozprávky z celého sveta, na ktorý sa zúčastňujú školy s vyučovacím jazykom slovenským a Školské centrá zo zahraničia. Držitelia cien zo Srbska na…

Medzinárodný deň materinského jazyka v Debeljači

V stredu 21. februára 2024 v Dome kultúry Józsefa Attilu v  Debeljači prebiehali ústredné oslavy Medzinárodného dňa materinského jazyka v Srbsku pod patronátom Národnej komisie za spoluprácu s UNESCOM. Najprv sa o 15.00 hodine uskutočnil okrúhly stôl na tému Viacjazykové…