Deň 20. novembra 2023

Multikultúrnosť a interkultúrnosť – dobrá prax a výzvy

Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg v spolupráci s Pokrajinským sekretariátom pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami v piatok 17. novembra v Média centre RTV usporiadalo spoločenský dialóg pod názvom Multikultúrnosť a interkultúrnosť v Republike Srbsko – dobrá prax a výzvy. Dialóg…

Seminár online žurnalistiky v Hlase ľudu

Vo štvrtok 16. novembra 2023 sa v priestoroch NVU Hlas ľudu v Báčskom Petrovci uskutočnil seminár online žurnalistiky v spoločnej organizácii Výboru pre informovanie NRSNM a NVU Hlas ľudu a za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Frekventantmi…