Deň 24. októbra 2023

Pokračovanie v spolupráci medzi NRSNM a RTV Vojvodiny

Na základe dohody o pokračovaní a prehlbovaní spolupráce medzi Varejnou mediálnou ustanovizňou Rádio – televíziou Vojvodiny a Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny v utorok 24. októbra 2023 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, predsedníčka Dušanka Petráková zodpovednému redaktorovi slovenskej redakcie Rádia Nový Sad Miroslavovi…