Deň 18. septembra 2023

Výtvarný tabor z príležitosti 200-ročného Jánošíka

Dňa 2. septembra 2023 v Jánošíku sa uskutočnil 5. Výtvarný tabor z príležitosti 200. Osláv Príchodu Slovákov do tejto banátskej osady. Témou tábora boli akurát tieto významné oslavy Jánošíka. Aj tento rok prítomných privítal Jozef Omasta, predseda MOMS Jánošík a…

Rozdelené finančné prostriedky z Výboru pre vzdelávanie

V pondelok, 18. 09. predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Dušanka Petráková a predseda Výboru pre vzdelávanie Ján Pavlis podpísali zmluvy o finančnej podpore a preberaní didaktických pomôcok pre školy a združenia, ktorých okruh pôsobenia sa zakladá na zachovaní slovenského národnostného školstva z rozpočtu výboru…

Slávnostné podpisovanie zmlúv z Verejnej výzvy  Výboru pre úradné používanie jazyka a písma

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, na základe Plánu a programu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na rok 2023, 3. mája zverejnila výzvu na udeľovanie finančných prostriedkov na optimálne vytvorenie podmienok pre ochotnícku činnosť a pre…