Deň 13. júla 2023

Podpora národnostných rád národnostných menšín

V pokrajinskej vláde boli dňa 11. júla t.r. podpísané zmluvy s predstaviteľmi 17 národnostných rád, ktorých sídla sa nachádzajú na území AP Vojvodiny. Po prerovnaní rozpočtu AP Vojvodiny bola národnostným radám pridelená suma 10 miliónov dinárov, z ktorých päť miliónov…