Deň 22. mája 2023

Udelenie cien Pro Cultura Slovaca

Dňa 20. mája 2023 v centrálnom sídle DZSČR bola udelená Cena Pro Cultura Slovaca. Jej tohtoročnými laureátmi sa stali: Mgr. Pavel Hlásznik z Rumunska – za prínos v oblasti tvorby a realizácie významných kultúrnych podujatí, za šírenie dobrého mena slovenského…

Návšteva z Pokrajinského sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev

V pondelok 22. mája 2023 predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková v miestnostiach NRSNM prijala Milinku Chrťanovú, úradujúcu asistentku pokrajinského tajomníka národnostných menšín – národnostných spoločenstiev. Témou rozhovoru bola doterajšia, ale aj spolupráca v nadchádzajúcom období.

Prezentácia slovenčiny v Šíde

V stredu, 17. mája predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková a koordinátoka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová navštívili Slovákov v Šíde. Sústredenie v Slovenskom dome zorganizovala Nataša Kolárová, členka VR NRSNM. Rodičom, starým rodičom a početným médiám predstaviteľky NRSNM prezentovali možnosť vyučovania sa slovenského…

Jarný salón v Kovačici

V rámci Kovačických osláv 2023, ktoré prebiehajú od 13. do 25. mája v sobotu 20. mája sa pri otvorení výstavy insitného umenia – Jarného salónu v Galérii insitného umenia v Kovačici zúčastnila a prejavom prihovorila i predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková. Pritom zdôraznila, že prostredníctvom ďalšej krásnej…