Deň 26. októbra 2022

Z 12. Stretnutia slovenských zborov Vojvodiny

Dňa 22. októbra  2022 v Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo 12. Stretnutie slovenských zborov Vojvodiny v organizácii KZ Musica viva a Marieny Stankovićovej Krivákovej. Stretnutie otvorila predsedníčka Báčskopetrovskej obce Jasna Šprochová. V rámci koncertu vystúpilo šesť zborov: domáci komorný zbor Musica…

Odborné zdokonaľovanie pre materské školy

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny spolu s Vojvodinským pedagogickým ústavom 22. 10. 2022 usporiadala školenie pod názvom Uplatnenie IKT vo vyučovacom procese. Školenie pre 32 učiteľov materských škôl sa konalo v PU Kolibrík v Kovačici. Školenie otvorila a škôlke odovzdala darčeky predsedníčka Výboru…