20. Petrovské dni divadelné

V Báčskom Petrovci v dňoch od 4. do 14. septembra 2015 prebiehali 20. Petrovské dni divadelné.

Za osem divadelných dní na doskách Slovenského vojvodinského divadla bolo predvedených desať divadelných predstavení.

PDD 2015 002

Vystúpilo Národné divadlo z Kikindy, Divadlo Jána Palárika z Trnavy, Slovenské vojvodinské divadlo z Báčskeho Petrovca, Národné divadlo zo Somboru, Srbské národné divadlo – Študentské kultúrne stredisko z Nového Sadu, One-man show Roman Pomajko (Česko a Slovensko), Študentské kultúrne stredisko z N. Sadu – Agentúra Fast forward, Bábkové divadlo z Košíc a Divadlo Akadémie umení z Banskej Bystrice.

NRSNM z prostriedkov Komisie pre divadelnú činnosť Výboru pre kultúru na toto podujatie vyčlenila 50.000,00 dinárov.