Mienka o vydávaní učebníc

Na žiadosť Ústavu pre učebnice NRSNM poskytla pozitívne hodnotenie kvality obsahu a prekladu pre učebnice:

  • Dr. Samuel Čelovský – Dodatok z dejín pre 7. ročník ZŠ
  • Pracovný zošit zo zemepisu pre 6. ročník ZŠ
  • Príroda a spoločnosť pre 4. ročník ZŠ
  • Zemepis pre 6. ročník ZŠ
  • Pracovný zošit zo zemepisu pre 7. ročník ZŠ
  • Zemepis pre 5. ročník ZŠ
  • Bádanka pre 4. ročník ZŠ
  • Zemepis pre 5. ročník ZŠ

ucebnice 002