9. Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov

9. Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov, ktorého organizátorom bola Komisie pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (ďalej iba NRSNM) prebiehal v dňoch od 17. do 20. augusta 2011 v Báčskom Petrovci. Zúčastnilo sa ho 21 frekventatntov z Hložian, Báčského Petrovca, Dobanoviec, Bieleho Blata, Šídu, Pivnice, Nového Sadu, Starej Pazovy, Latite a Selenče. Tohtoročný seminár nemal dolnozemský charakter a preto sa na ňom, na rozdiel od predchádzajúcich rokov, nezúčastnili vedúci súborov zo susedných štátov.

Seminár slávnostne otvorila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová a prítomným sa prihovorili aj predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM Annamária Boldocká Grbićová a pedagóg a choreograf Mgr. art. Martin Urban.
Vedúcim seminára bol Mgr. art. Martin Urban – pedagóg a choreograf zo Slovenskej republiky. V práci mu pomáhali odborníci slovenského tanca, spevu a hudby Tatiana Urbanová, Adriana Jarolínová Kriegerová a Michal Budinský. Počas trvania seminára účastníci absolvovali teoretické rozpravy diskusie, rozcvičovacie techniky v tanci, speve a v práci orchestra.
Seminár podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a NRSNM.