19. prehliadka 3 X D

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, SKUS h.Janka Čmelíka a Obec Stará Pazova
ako tohtoroční organizátori slovenskej prehliadky detskej divadelnej tvorby 3XĎ

Vyzývajú
všetky divadlá, školy, spolky a ostatné slovenské organizácie, ktoré nacvičili alebo chystajú detské divadelné predstavenie, aby zaslali prihlášku na tohtoročnú 19.prehliadku detskej divadelnej tvorby 3XĎ.
 
Prihlášky treba zaslať najneskoršie do 26.októbra na e-mail: marija.pavlov@rada.org.rs , alebo v liste na adresu: NRSNM, Bulvár Michajla Pupina 1 /IV, 21 000 Nový Sad.
 
Prihlášku môžete stiahnuť z webových stránok Národnostnej rady, SKUS-u h. Janka Čmelíka a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
 
Informácie o prehliadke 3XĎ môžete získať na telefónnom čísle Alexandra Baka /064-140 12 64/
 
Stará Pazova 16.-18.novembra 2012