17. stretnutie slovenskej študujúcej mládeže

V podvečer Slovenských národných slávností, 3. augusta 2017 sa v miestnostiach MOMS v Báčskej Palanke konalo 17. stretnutie slovenskej študujúcej mládeže.

Pre vysokoškolských študentov, ktorí ukončili akademické štúdium s ocenením, NRSNM zabezpečuje finančnú odmenu, ktorú odovzdali Anna Tomanová Makanová, prtedsedníčka NRSNM a Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM.

Tento rok bola odmenená Marína Francistyová z Kisáča a Ján Rožka z Báčskeho Petrovca.

NRSNM už pravidelne finančne podporuje toto podujatie: ceny pre študentov: 20.000 a organizačné trovy 30.000