16. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

Dňa 18. decembra 2021 v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo 16. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, na ktorom bolo prezentovaných 25 akademických umelcov. Hovorili riaditeľka MVS Anna Séčová Pintírová a výtvarný kritik Vladimír Valentík. Otvoreniu výstavy v galérii predchádzalo výtvarnícke snemovanie. Cenu Karola Miloslava Lehotského za najreprezentatívnejšiu výstavu v dvojročnom období medzi dvomi bienále udelili akademickej maliarke Jasne Opavskej z Belehradu za samostatnú výstavu Mater — Pater v Galérii 73 v Belehrade, ktorá bola v dňoch 15. – 27. júla t.r. Laureátom Ceny Cyrila Kutlíka za celoživotný tvorivý prínos v oblasti výtvarného umenia a kultúry vojvodinských Slovákov sa stal akademický grafik Pavel Čáni a posthumne bola odovzdaná pocta akademickej maliarke Viere Fajndovićovej Súdiovej, cenu prevzal jej syn Milan Súdi. Výkupnú cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny získala Martina Karavla Hlodová. Bienále potrvá do otvorila 28. februára 2022 a otvorila ju Dr. Tatiana Vujačićová, podpredsedníčka NRSNM.