Návšteva ministerstva školstva

Dňa 16. decembra 2021 navštívila delegácia Koordinácie národnostných rád národnostných menšín Ministerstvo školstva, vedy a technického rozvoja v Belehrade. Koordináciu viedla Svetlana Zolňanová z NR slovenskej NM v sprievode Zorici Mitrović z NR macedónskej NM, Margarety Uršal z NR chorvátskej NM a Marinela Blaža z NR rumunskej NM. V mene ministerstva delegáciu prijali štátna tajomníčka Anamarija Viček a Snežana Vuković.

Na stretnutí odznelo niekoľko dôležitých tém v oblasti vzdelávania:

– nadviazanie dialógu pri riešení problémov pri tvorbe učebných programov pre bosniansku národnostnú menšinu, čo je podmienka na tvorbu učebníc a maturitné skúšky pre žiakov základných a stredných škôl;

– racionalizácia času pri vydávaní autorských učebníc v Centre malonákladových učebníc;

– realizácia procesu prekladu učebníc pre stredné školy;

– začatie tvorby učebníc pre materinský jazyk pre stredné školy;

– príprava tabuľkového prehľadu potrieb vydávania autorských učebníc v Centre malonákladových učebníc a iných vydavateľstvách;

– potreba prekladu digitálnych učebníc a multimediálnych doplnkov k učebniciam, ktoré už boli preložené;

– príprava revízie štandardov materinských jazykov pre ukončenie základného vzdelávania;

– analýza možnosti otvorenia kombinovaných tried od 5. do 8. ročníka a zachovania štatútu škôl pre príslušníkov národnostných menšín, ktoré sú navrhnuté v novelách zákona,

– možnosť prihlásenia sa do Súťaže, ktorá bola vyhlásená pre oblasť vzdelávania.

Deň predtým sa uskutočnilo on-line zasadnutie komisie pre vzdelávanie a mene koordinácie, na ktorom sa určili prezentované závery a delegovaní zástupcovia, ktorí rokovali na ministerstve.