Divadelná edukácia a vyhodnotenie súťaží o nové divadelné texty

V Starej Pazove dňa 8. decembra 2021 v priestoroch Slovenského kultúrno-umeleckého spolku hrdinu Janka Čmelíka prebiehala podnetná Edukácia slovenských divadelných ochotníkov v organizácii Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, v spolupráci s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov a za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Úvodom prítomných privítal Vladimír Francisty, riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a vzápätí sa prihovorila koordinátorka VPK NRSNM Svetluša Hlaváčová, ktorá hovorila o výsledkoch štyroch súťaží tohto výboru: o literárnej súťaži Zorničky (pre dospelých autorov píšucich pre deti), literárnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl Čo dokáže pekné slovo a dvoch divadelných súťažiach o tvorbu nových divadelných textov – predlôh – dospelých autorov pre deti a dospelých autorov pre dospelých. Dve divadelné súťaže o nový originálny divadelný text podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a divadelná edukácia bola vďačným priestorom na udelenie týchto cien.

Odozva o divadelné sústredenie v Starej Pazove bolo nad očakávanie. Už aj samým tým, že v ešte vždy aktuálnom korónovom období, ale aj skôr, bola prítomná absencia o takéto a o podobné podujatia. Zúčastnili sa divadelní ochotníci – predovšetkým režiséri z kultúrno-osvetových a kultúrno-umeleckých spolkov a základných škôl, kde sa nacvičujú divadelné predstavenia. Z Aradáča, Bieleho Blata, Kysáča, Selenče, Báčskeho Petrovca, Kovačice, Nového Sadu a Starej Pazovy. V rámci divadelnej edukácie prednášky a praktické cvičenia mali skúsení a všestranní divadelní ochotníci z radu vojvodinských Slovákov – Ján Privizer z Kysáča a Alexander Bako zo Starej Pazovy. Ich snahou bolo predovšetkým pomôcť svojimi bohatými skúsenosťami v príprave a nácviku divadelného predstavenia. Od výberu textu, cez jeho úpravu, výber hercov až po samotnú realizáciu. Prostredníctvom tejto edukácie sa podnieti divadelné umenie mladých generácií Slovákov žijúcich vo Vojvodine v materinskej reči a je to zároveň aj veľkým prínosom ku skvalitneniu komplexného divadelného a jazykového prejavu frekventantov seminára, ich zapájanie sa do širších kultúrnych reálií v slovenskom vojvodinskom prostredí. Účastníci edukácie sa pochvalne zmienili o náplni tohto úspešného podujatia.

Keď ide o uvedené súťaže o pôvodné slovenské divadelné predlohy pre deti resp. pre dospelých – dospelých autorov zo Srbska, ktorých zhodnotenie bolo prečítané v samom úvode divadelnej edukácie, v komisii pracovali Jarmila Pantelićová, profesorka slovenčiny na Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, k tomu externá poradkyňa pri Ministerstve osvety Srbskej republiky a dlhoročná vedúca divadelnej dielne na petrovskej základnej škole a Svetluša Hlaváčová, koordinátorka Výboru pre kultúru NRSNM, profesorka slovenského jazyka a literatúry so skúsenosťami s nácvikom detského divadla a so spracovaním divadelných textov / predlôh v prvých piatich ročníkoch Detskej divadelnej prehliadky 3xĎ. Po dôkladnom zhodnotení všetkých prihlásených divadelných textov, predovšetkým z jazykového aspektu, komisia je mienky, že aj naďalej treba vyzývať autorov a inšpirovať ich na písanie divadelných predlôh. Je pochvaly hodné, že aj napriek pandemickej situácii odozva bola v peknom počte. Niektorých autorov táto situácia dokonca ovplyvnila aj v samotnom deji, čiže obsahu, čo komisia hodnotí ako jej pozitívnu stranu. Na začiatku roka 2021 bolo totiž otázne, či sa slovenské ochotnícke divadelné prehliadky 3xĎ a Divadelný vavrín v Srbsku z dôvodu pandémie vôbec uskutočnia a práve preto súťaže mali nahradiť ich prípadné neuskutočnenie. Avšak aj divadelné prehliadky aj uvedené súťaže sa, na radosť divadelných zanietencov, uskutočnili, a pomôžu v budúcnosti v prípadnom výbere predlôh. Zhodnotenie prečítala Jarmila Pantelićová a výsledky sú nasledovné: v kategórii predlôh pre dospelých 1. a 2. cenu získala Mária Vršková zo Starej Pazovy a 3. cenu Dragan Karlečík z Kovačice. V kategórii predlôh pre deti 1. cenu získal Ján Žolnaj z Nového Sadu, dve druhé ceny získali Ján Privizer z Kysáča a Zuzana Obšustová z Aradáča, ktorá zároveň dostala i 3. cenu. Odmenených finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.