14. Festival Zuzany Kardelisovej v Kysáči

Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie
Kultúrne centrum Kysáč
Vás pozýva
na 14. festival Zuzany Kardelisovej,
festival ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami zobrazujúcimi postavenie
a poslanie ženy v spoločnosti,

ktorý sa uskutoční v Kysáči 10. – 12. novembra 2017

Festival financovala SPRÁVA PRE KULTÚRU MESTA NOVÝ SAD a finančne podporil ÚRAD PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ Slovenská republika

PROGRAM:

Piatok 10.11.2017

o 12.00 h
Pietna spomienka pri hrobke Zuzany Kardelisovej na kysáčskom cintoríne

o 20.00 h
Otvorenie festivalu

Slovenské divadlo VHV pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Stará Pazova
Ferko Urbánek: Diabol v raji manželskom
réžia: Anička Balážová


Sobota 11.11.2017

o 18.00 h
Divadlo Dominus, Močenok – Slovenská republika
Karel Jaromír Erben: Svadobné košele
preklad: Ľubomír Feldek
réžia: Peter Weinciller

o 20.30 h
Kolektív kreatívnych amatérov Kokram, Kovačica
Dragan Karlečík: Nový Protheus
preklad: kolektív
réžia: Svetlana Gašková


Nedeľa 12.11.2017

o 18.00 h
Divadlo VHV scéna pri Dome kultúry 3. októbra, Kovačica
Branislav Nušić: Dr.
réžia: Danka Tomanová

o 20.30 h
Zhodnotenie festivalu a udelenie cien

Na počesť odmenených a premiéra
Ochotnícke divadlo KC Kysáč
pri Ustanovizni pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč
C. Rai: Zmizni od svojej ženy
réžia: Ján Privizer

Tešíme sa na Vašu prítomnosť
Kultúrne centrum Kysáč