Prípravy na 41. Folklórny festival Tancuj, tancuj…

 V  Dome kultúry v Hložanoch sa 15. apríla 2011 uskutočnila schôdza Festivalového výboru Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… Členovia Festivalového výboru sa dohodli, že sa návrhom, aby sa slovenské zbory so svojím zborovým repertoárom predstavovali na podujatí Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny, ktoré sa už tri roky koná v Báčskom Petrovci v organizácii Komorného zboru Musica Viva, budú zaoberať neskôr, nakoľko sa podľa Pravidiel Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… tieto nemôžu meniť v období od 15. marca do 15. júla bežného roku. O plánoch realizačného tímu Komisie pre zveľadenie festivalov a kultúrnych podujatí Výboru pre kultúru NRSNM, ktoré sa vzťahujú na zmeny v poradí koncertov, réžiu tanečných koncertov, záver a sprievodné podujatia festivalu, prítomných poinformovala predsedníčka komisie Katarína Mosnáková. Členovia Festivalového výboru   navrhnutý obsah festivalu odsúhlasili.  Na návrh Komisie pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry členom Organizačného výboru  Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…sa stal aj  Ján Marko, člen tejto komisie a zároveň riaditeľ Domu kultúry 3. októbra v Kovačici. Prítomných o prípravách na 41. Folklórny festival Tancuj, tancuj…, ktorý sa v tomto roku uskutoční  vo Vojlovici , poinformoval predseda Organizačného výboru Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… Michal Spišjak.

Rovnako ako aj v minulých rokoch, aj v tomto roku Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny organizovanie tohto celomenšinového folklórneho festivalu finančne podporí.
 Členovia Festivalového výboru Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… do odbornej poroty pre tance navrhli týchto členov: Zuzana Drugová (Slovenská republika), Mária Miškovicová a Dejan Trifunović; do odbornej poroty pre spev boli navrhnutí Adriana Jarolínová (Slovenská republika), Jarmila Juricová Stupavská a Juraj Ferík; do odbornej poroty pre kroje je navrhnutá Vlasta Vinkovičová. Tieto návrhy Festivalového výboru Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… budú odoslané na schválenie Zhromaždeniu Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj….