Zoznam učebníc, ktoré sa budú povinne vydávať

12. 11. 2009 v priestoroch NRSNM zasadal odborný tím Výboru pre vzdelávanie, ktorý vypracoval zoznam učebníc, ktoré sa budú povinne vydávať pre vzdelávanie v menšinovej reči. Na zozname svoje miesto našli pre základné školy:
– v 1. ročníku: Šľabikár, čítanka, pracovné listy, príručka pre učiteľov, skladačka,  zošit, lektúra, učebnica pre slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry a príručka pre učiteľov, učebnica a CD z hudobnej kultúry;
– v 2 ročníku: čítanka, učebnica z jazyka, príručka pre učiteľov, lektúra, učebnica pre slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry a príručka pre učiteľov, učebnica a CD z hudobnej kultúry;
– v 3. ročníku: čítanka, učebnica z jazyka, príručka pre učiteľov, lektúra, učebnica pre slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry a príručka pre učiteľov, učebnica a CD z hudobnej kultúry, dodatok z prírody a spoločnosti;

– v 4. ročníku: čítanka, učebnica z jazyka, pracovný zošit, príručka pre učiteľov, lektúra, učebnica pre slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry, gramatika a príručka pre učiteľov, učebnica a CD z hudobnej kultúry, dodatok z prírody a spoločnosti;
– v 5. ročníku: čítanka, učebnica z jazyka, pracovný zošit, lektúra, učebnica pre slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry, gramatika a príručka pre učiteľov, učebnica a CD z hudobnej kultúry;
– v 6. ročníku: čítanka, učebnica z jazyka, pracovný zošit, lektúra, učebnica pre slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry, gramatika a príručka pre učiteľov, učebnica a CD z hudobnej kultúry, dodatok z výtvarnej kultúry a z dejepisu;
– v 7. ročníku: čítanka, učebnica z jazyka, pracovný zošit, lektúra, učebnica pre slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry, pracovný zošit a príručka pre učiteľov, učebnica a CD z hudobnej kultúry, dodatok z výtvarnej kultúry a z dejepisu;
– v 8. ročníku: čítanka, učebnica z jazyka, pracovný zošit, lektúra, učebnica pre slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry, pracovný zošit a príručka pre učiteľov, učebnica a CD z hudobnej kultúry, dodatok z výtvarnej kultúry a z dejepisu;
– pre gymnáziá: zo slovenčiny čítanka a gramatika pre všetky ročníky a v 1. a 2. ročníku dodatok k učebnici z výtvarnej a hudobnej kultúry.