Výbor pre informovanie na návšteve v Rádiu Šíd

Predseda Výboru pre informovanie NRSNM Samuel Žiak a koordinátorka Vladimíra Dorčová v piatok 20. novembra 2009 navštívili sriemsku regionálnu rozhlasovú stanicu Rádio Šíd, ktorá okrem programu v srbskej reči, vysiela aj program po slovensky a po rusínsky.
Keďže sa otázka privatizovania elektronických médií vysielajúcich program aj v rečiach národnostných menšín v týchto dňoch znovu aktualizovala, predstavitelia NRSNM  na stretnutí s riaditeľom Rádia Šíd Stanislavom Stupavským diskutovali o možných scenároch privatizácie. Ikeď je privatizácia znovu odročená do marca 2010, jeden z možných a dosť pravdepodobných scenárov je ten, že naša rozhlasová stanica nebude sprivatizovaná, keďže máme podporu lokálnej samosprávy, povedal Stupavský. Dodal, že pokiaľ ide o financovanie, lokálna samospráva pri financovaní rádia participuje s asi 25 %, kým ostatných 75 % finančných prostriedkov dokážu zabezpečiť z poplatkov pre káblovú televíziu, keďže Rádio Šíd pôsobí v rámci verejného podniku pre rádiodifúznu, novinovú a vydavateľskú činnosť. V šídskom rozhlase zápasia s nedostatkom kádrov, zvlášť v redakcii pre program v slovenskej reči, ale aj s nedostatkom finančných prostriedkov.

Predseda Výboru pre informovanie NRSNM Samuel Žiak pri tejto príležitosti riaditeľovi Rádia odovzdal slovenské slovníky, ktoré Výbor pre informovanie zabezpečil za finančnej pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Slovenskej republiky.
Počas návštevy Šídu, predstavitelia Výboru pre informovanie sa stretli aj s námestníkom predsedníčky obce Šíd Srđanom Maleševićom, s ktorým sa rozprávali na tému privatizácie médií, možnej spolupráce NVU Hlas ľudu s lokálnou samosprávou, ako aj o zápise príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny do osobitných voličských zoznamov pre uskutočnenie priamych volieb národnostných rád.