Zoznam projektov podaných v mene Národnostnej rady slovenskéj národnostnej menšiny – Výboru pre vzdelávanie

 

 

Číslo projektu

Názov projektu

Požadovaná suma

 

0333/RS/2016

Didaktické pomôcky pre slovenské školy

4.180,00 eur

0332/RS/2016

Chcem byť žiakom v slovenskej triede

1.600,00 eur

0331/RS/2016

Dramatická výchova na školách

1.800,00 eur

0330/RS/2016

Vybavenie priestoru slovenskej skupiny MŠ v Novom Sade

10.200,00 eur

0329/RS/2016

Realizácia kvízu: Poznaj svoju minulosť

3.900,00 eur

0328/RS/2016

Zabezpečenie interaktívnej tabule do slovenských škôl

3.300,00 eur

0327/RS/2016

Divadelna postprodukcia pre deti

4.100,00 eur

0326/RS/2016

Putovna suťaž zo slovenskeho jazyka pre stredoškolakov-spoločný dolnozemský projekt

5.940,00 eur

0325/RS/2016

Vyjazdny kurz pre slovenských učiteľov

2.100,00 eur

0324/RS/2016

Odchod slovenských pedagόgov a študentov zo Srbska na zdokonaľovanie do SR

4.200,00 eur

0323/RS/2016

Cesta odmenených žiakov do SR

2.900,00 eur

0322/RS/2016

Učasť žiakov stredných škôl s vyučovacim jazykom slovenskym na taboroch v SR

2.900,00 eur

0321/RS/2016

Učasť žiakov zakladnych škôl s vyučovacim jazykom slovenskym na taboroch v SR

2.900,00 eur

0320/RS/2016

Odchod žiakov do školy v prírode do SR

3.720,00 eur

0319/RS/2016

Slovenské knihy pre slovenské deti

3.000,00 eur

0318/RS/2016

Aj my sa učíme po slovesnky

1.950,00 eur

0317/RS/2016

Mediálna podpora pri zápise žiakov do slovesnkých tried

2.050,00 eur

0316/RS/2016

Prezentovanie vzorných hodín na slovenských školách

1.500,00 eur

0315/RS/2016

Vypracovanie učebných pomôcok v slovenskej reči

2.300,00 eur

0314/RS/2016

Slovenčina aj pre predškolákov

4.500,00 eur