Tvorí celá rodina

6. decembra 2015 roku sa  v Báčskom Petrovci uskutočnil v rámci 23. Festivalu Spievaj že si, spievaj 1. Detský festival Tvorí celá rodina v organizácii Združenia vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny.

tvori-cela-rodina 2015 002

Cieľom tohto podujatia je pestovanie spevu a hudby v rodinách a aktívny a kreatívny prístup rodín v pestovaní a zachovávaní slovenskej kultúry a jazyka medzi generáciami najmladších.

V revuálnej časti festivalu vystúpili štyri rodiny. Jedna trojgeneračná a to dvojičky Marína a Martin Černákovci s mamou Ruženou Šimoniovou Černákovou a starým otcom Jánom Šimonim, ktorý ich sprevádzal na harmonike. Tri rodiny dvojgeneračné Sýkorovci – mama Milina s dcérami Simonou a Silviou, Kolárovci – sestry Michaela a Sára s mamou Jarmilou a Hemelovci – bratia Ivan a Miroslav s otcom Miroslavom.

tvori-cela-rodina 2015 003

Rodiny svojím spevom a krásne upravenými krojmi pozitívne zapôsobili na divákov, ktorý ich odmenili veľkým potleskom.

Základná škola s Materskou školou vo Vitanovej (SR), na základe spolupráce so Združením vychovávateliek, ktorá vznikla v rámci medzinárodného projektu e-Twinning, pozýva najúspešnejšiu rodinu podujatia „Tvorí celá rodina“, zo Srbska, na regionálnu súťaž v speve ľudových piesní, pod názvom Spieva celá Rodina.

tvori-cela-rodina 2015 004

Podujatie finančne podporil Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Slovenská republika.
    
Realizácia súťaže splnila určený cieľ a obohatila všetkých zúčastnených na koncerte ako i nadšené publikum. V budúcnosti môžeme očakávať viacej zúčastnených rodín a ťažkú prácu poroty.

Predstaviteľ Srbska vo Vitanovej za podpory NRSNM bude rodina Černáková, ktorá svojim repertoárom a predvedením zapôsobila na porotu. Všetkých zúčastnených môžeme pochváliť a podporiť v budúcej práci a rodinnom pestovaní slovenskej hudby.