Zo zasadnutia Aktívu riaditeľov

26. apríla 2012 sa v Modrom salóne Vlády AP Vojvodiny uskutočnila schôdza Aktívu riaditeľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským za prítomnosti zástupcu pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá, Dr. Zoltána Jegeša a predsedníčky NRSNM Anny Tomanovej Makanovej. Ústrednou témou stretnutia bolo otvorenie slovenskej triedy v strednej medicínskej škole „7. apríl“ v Novom Sade, ktorá by mala naštartovať už v septembri 2012. Riaditelia základných škôl by mali o tomto projekte informovať žiakov ôsmych ročníkov, aby už táto generácia využila možnosť zapísať sa do slovenskej triedy v tejto strednej odbornej škole na všeobecný smer. Aj ďalej sa našim žiakom ponúka možnosť sledovať vyuku po slovensky v stredných poľnohospodárskych školách vo Futogu a v Báči, ako aj na gymnáziách v Báčskom Petrovci a v Kovačici.

Pre všetky školy, ktoré do 1. ročníka zapísali menej ako 15 žiakov, pokrajinský tajomník a Národnostná rada dajú súhlas na otvorenie triedy, ak za to škola pošle písomnú žiadosť.