Zlatá priadka v Šali

Členovia divadelného súboru s divadelným predstavením Deti z Pavlovskej ulice ZŠ hrdinu Janka Čmelíka a SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy odcestovali 26. mája 2017 na trojdňový zájazd na Slovensko, kde sa zúčastnili ako hosťujúce predstavenie na celoštátnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka v Šali.

zlata-priadka-v-sali maj 2017 002

Prvý deň boli ubytovaní v stredisku vzdelávania a oddychu Kaskády a tam sa kamarátili s ostatnými účastníkmi festivalu. Druhý deň strávili v meste Šaľa, kde mali príležitosť pozrieť si divadelné predstavenia festivalu a zúčastniť sa v kreatívnych dielňach, na ktorých si skrášľovali darované tričká.

Poobede sa úspešne predstavili divadelnou inscenáciou Deti z Pavlovskej ulice a boli odmenení veľkým potleskom. Potom  navštívili národnú kultúrnu pamiatku – tradičný slovenský dom a poprechádzali sa mestom Šaľa. Večer odcestovali do mesta Sereď a boli ubytovaní v internáte Obchodnej akadémie v Seredi. V tretí deň súbor vyštartoval na cestu späť a vo večerných hodinách docestoval domov.

Okrem nových skúsenosti na divadelných doskách, členovia súboru si domov priniesli i veľmi pekné zážitky a nové kamarátstva, na ktoré si budú spomínať.

zlata-priadka-v-sali maj 2017 003

Za realizáciu tohto výnimočne pekného, ale aj pre celý súbor užitočného zájazdu ďakujeme Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny, ktorá zabezpečila súboru cestovné náhrady vo výške 150.000,00 dinárov.

Anička Balážová