Správa z divadelnej postprodukcie

Divadelný krúžok ZŠ 15.októbra z Pivnice vystúpil v Selenči 26.5.2017 o 13:30 v Dome kultúry s divadelným predstavením Kapitán John Peoplefox trochu inak, autora D. Radovića v réžii J. Čobrdovej a V. Kámaňovej.

z-divadelnej-postprodukcie maj 2017 002

Predstavenie vzniklo ako výsledok divadelných, výtvarných a hudobných dielní.

z-divadelnej-postprodukcie maj 2017 003

Odbornú pomoc poskytol aj profesionálny herec Miroslav Fábry, a hudbu komponoval Ondrej Pavčok.

z-divadelnej-postprodukcie maj 2017 004

Devätnasťčlenný súbor podporil finančne NRSNM Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

z-divadelnej-postprodukcie maj 2017 005