Žiaci základných škôl z Erdevíka, Bingule a Ľuby

 

 Žiaci základných škôl z Erdevíka, Bingule a Ľuby sa v dňoch 8. 07. – 14. 07. 2011 zúčastnili Letnej školy ľudových remesiel a odmenení žiaci z Republikovej súťaže zo slovenského jazyka sa zúčastnili Detskej krajanskej univerzity na Slovensku. Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici bola miestom, kde sa slovenskí žiaci z Maďarska, Poľska, Rumunska, Ukrajiny a Srbska učili rôznym remeslám, ako sú: maľba na skle, hrnčiarstvo, drotárstvo a textilné techniky. Účastníci Detskej univerzity absolvovali prednášky z histórie, lesníctva, kultúry a umenia Slovenska a potom si na tvári miesta získané vedomosti i overili. Navštívili Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, Lesnícky skanze a čiernohronskú železnicu, Matejov dom, galériu a Radnicu v B. Bystrici, Štiavnické tajchy a pobudli v rozprávkovej krajine Habakuky v Donovaloch. Po ukončení žiaci dostali certifikáty. Vedúcou tohto užitočného zájazdu bola učiteľka slovenského jazyka Ruženka Ďuríková z Erdevíka a spolu s Paeddr. Svetlanou Zolňanovou, predsedníčkou Výboru pre vzdelávanie NRSNM, konali pedagogický dozor. Ako hovoria, žiaci sú spokojní ako dopadol zájazd a dúfajú, že sa o rok zúčastnia ešte niektorých letných škôl a že budú mať možnosť spoznávať kultúru a kultúrne dedičstvo našich predkov.

 

 


Účastníci textilnej dielne

 Žiaci základných škôl z Erdevíka, Bingule a Ľuby sa v dňoch 8. 07. – 14. 07. 2011 zúčastnili Letnej školy ľudových remesiel a odmenení žiaci z Republikovej súťaže zo slovenského jazyka sa zúčastnili Detskej krajanskej univerzity na Slovensku. Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici bola miestom, kde sa slovenskí žiaci z Maďarska, Poľska, Rumunska, Ukrajiny a Srbska učili rôznym remeslám, ako sú: maľba na skle, hrnčiarstvo, drotárstvo a textilné techniky. Účastníci Detskej univerzity absolvovali prednášky z histórie, lesníctva, kultúry a umenia Slovenska a potom si na tvári miesta získané vedomosti i overili. Navštívili Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, Lesnícky skanze a čiernohronskú železnicu, Matejov dom, galériu a Radnicu v B. Bystrici, Štiavnické tajchy a pobudli v rozprávkovej krajine Habakuky v Donovaloch. Po ukončení žiaci dostali certifikáty. Vedúcou tohto užitočného zájazdu bola učiteľka slovenského jazyka Ruženka Ďuríková z Erdevíka a spolu s Paeddr. Svetlanou Zolňanovou, predsedníčkou Výboru pre vzdelávanie NRSNM, konali pedagogický dozor. Ako hovoria, žiaci sú spokojní ako dopadol zájazd a dúfajú, že sa o rok zúčastnia ešte niektorých letných škôl a že budú mať možnosť spoznávať kultúru a kultúrne dedičstvo našich predkov.


Mladí drotári drotujú

 
Vladislav Uhlík a jeho výrobky z hliny


Jelena a Lýdia maľujú na skle

 

Odmenení slovenčinári na plti: Anna Mária Babincová z Kovačice, Taňa Zorňanová z Erdevíka, Anna Havranová zo Starej Pazovy, Gabriela Kolárová z Kysáča, Jaroslava Majerová z Báčskeho Petrovca, Malvína Zolňanová zo Selenče a Adam Števko z Aradáča

Pripomienky a návrhy:
Na Detskú univerzitu nemáme žiadne pripomienky, všetko bolo zorganizované na výbornú. Avšak keď ide o Letnú školu ľudových remesiel, a som toho názoru, že sa aj kolegovia z iných krajín zhodnú so mnou, žiaci boli príliš obťažení a tvrdo pracovali sedem hodín denne. Musíme mať na zreteli, že sú deti predsa na prázdninách a potrebujú viacej voľného času. Popoludňajšie dielne by mali trvať kratšie, aby deti pekné počasie využili buď na kúpalisku, buď na nejakú kratšiu vychádzku do prírody. Títo žiaci vôbec nemali možnosť spoznať krásy Slovenska. Taktiež je veľkou škodou, že boli veľmi blízko a nemali možnosť navštíviť Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve. Ktovie, či sa im ešte niekedy naskytne takáto príležitosť. Vo večerných hodinách by bolo potrebné zorganizovať diskotéku, aby žiaci nerobili lomoz po chodbe, vo výťahu a v izbách. Tým by mali príležitosť pri hudbe, tanci a v príjemnejšom ovzduší nadväzovať priateľstvá so slovenskými deťmi z iných štátov. Ináč, moji žiaci boli spokojní s pobytom a s krásnymi spomienkami prišli domov, o čom sa vyjadrili aj na vlnách novosadského rozhlasu.
Verím, že tieto návrhy budú prijateľné a budú slúžiť organizátorom na zdokonalenie organizácie takýchto podujatí.

S úctou, R. Ďuríková