Zástupkyňa pokrajinského ombudsmana navštívila NRSNM

 Zástupkyňa pokrajinského ombudsmana pre ochranu práv národnostných menšín pani Eva Vukašinovićová navštívila dňa 12. novembra Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny. V rozhovore s predsedníčkou NRSNM Annou Tomanovou Makanovou sa dotkli viacerých aktuálnych otázok súvisiacich s uskutočňovaním práv slovenskej národnostnej menšiny v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma. Predsedníčka NRSNM informovala zástupkyňu ombudsmana o aktuálnej situácii NRSNM a ustanovujúcich aktivitách nového zloženia NRSNM a formovaní všetkých orgánov v súlade s ustanoveniami Zákona o národnostných radách národnostných menšín.

 

 Eva Vukašinovićová pri tejto príležitosti poukázala na konkrétne právomoci inštitúcie ombudsmana a vyzvala členov NRSNM a príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny, aby o prípadných konkrétnych prípadoch, ktoré sa vzťahujú na uskutočňovanie, skvalitňovanie a ochranu práv príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v teréne, aktívnejšie informovali inštitúciu pokrajinského ombudsmana.