Zástupcovia Delegácie Európy navštívili NRSNM

Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny navštívili dňa 30. novembra 2015 vedúci politickej sekcie Delegácie Európy v Srbsku pán Luca Bianconi a poradkyňa pre otázky ľudských a menšinových práv pri Delegácii pani Gordana Arackić Nikolić.

Rokovania sa zúčastnili Juraj Červenák, podpredseda NRSNM a Katarína Melegová Melichová, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM a prítomní boli aj predseda Národnostnej rady chorvátskej národnostnej menšiny pán Slaven Bačić a vedúci úradu Národnostnej rady maďarskej národnostnej menšiny pán Attila Bábi.

Luca Bianconi sa zaujímal predovšetkým o participáciu národnostných rád na príprave Akčného plánu ku kapitole 23, týkajúcej sa súdnictva, základných práv a boja proti korupcii, ktorý pripravuje Vláda Republiky Srbsko v rámci predprístupových rokovaní o členstve v EÚ.

Zástupcovia národnostných rád informovali hostí, že národnostné rady participujú na príprave tohto dokumentu, avšak do práce  neboli zapojení od samého začiatku a súčasné pozmeňovacie a doplňovacie návrhy formulované v rámci Koordinácie národnostných rád sa nestretajú vždy s porozumením.

Osobitný záujem pán Luca Bianconi prejavil o prípady nátlakov na členov NRSNM a o pokusy nedemokratickými spôsobmi zmeniť výsledky volieb do NRSNM, resp. o odvolanie predsedníčky Anny Tomanovej Makanovej.

Pán Bianconi vyjadril veľké znepokojenie týmito udalosťami a zdôraznil, že Delegácia Európy v Srbsku mala doteraz veľmi dobrú spoluprácu s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny. Prítomných ubezpečil, že o všetkom bude detailne informovať vedúceho Delegácie Európy v Belehrade pána Michaela Davenporta.