Zasadala Národná osvetová rada

V utorok, 7. júna 2016 zasadala v Belehrade Národná osvetová rada. Na svoje 121 zasadnutie boli pozvaní aj predstavitelia národnostných menšín, keďže sa na dennom poriadku nachádzali aj body späté s problematikou národnostného školstva.

narodna osvetova rada 2016 002

Členovia Koordinácie národnostných rád národnostných menšín, navrhnutí do pracovnej skupiny Národnej osvetovej rady, ktorá bude sledovať problematiku vzdelávania národnostných menšín, neboli prijatí za členov tejto skupiny.

V mene Koordinácie národnostných rád národnostných menšín sa na zasadnutí zúčastnila aj koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová.

Diéta pre účastníčku: 1.400,00