Zasadala Komisia na udelenie Ceny Samuela Tešedíka

5. septembra 2015 v mestečku Nána pri Štúrove zasadala Komisia na udelenie ceny Samuela Tešedíka.

V mene zriaďovateľov ceny v Komisii pracovali: za Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku Pavel Hlásnik a Bianka Unc, za Asociáciu slovenských pedagógov Mária Andrášiková a Anna Medveďová, za Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Pečenyová; za Svetové združenie Slovákov Svetlana Zolňanová a za Občianske združenie Dotyk ľudskosti SR Mária Katarína Hrkľová.

cena-samuela-tesedia-002

Z najužšieho výberu kandidátov sa Komisia rozhodla udeliť ceny Anne Kapusniakovej z Rumunska, Jánovi Kopčokovi z Kulpína zo Srbska, Judite Kasálovej Sabadovej z Maďarska. Pamätný list sa udelí Anne Dováľovej z Rumunska, Andrejovi Kuricovi z Chorvátska a Martinovi Listmajerovi z Jánošíka zo Srbska.

Cena bude udelená na 6. stretnutí slovenských dlonozemských učiteľov 9. októbra v Báčskom Petrovci.