Zasadala divadelná komisia Výboru pre kultúru

V Novom Sade dňa 5. januára 2015 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zasadala Komisia pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM, ktorá pracovala v mandátnom období 2010 – 2014.

Prítomní boli predseda komisie Ján Makan, ktorý viedol zasadnutie, a členovia Aleksander Bako, Elena Hložanová a Miroslav Fábry ako i novozvolený predseda Výboru pre kultúru Ján Slávik. Cieľom posledného zasadnutia v tomto zložení bolo vzhliadnuť činnosť a výsledky práce tejto komisie v štvorročnom období.

div kom 002

Prítomní sa v konštruktívnom rozhovore pozreli na uplynulé obdobie, v ktorom veľkú úlohu v kvalitatívnom a kvantitatívnom posune detskej divadelnej produkcie ako i produkcie pre dospelých zohral význam pravidelnej divadelnej edukácie prostredníctvom kurzov, seminárov či táborov. Konkrétne najviac zabodoval seminár Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy, organizovaný pre pedagógov na školách a vedúcich detských divadelných kolektívov v kultúrno-umeleckých spolkoch v troch školských ročníkoch, ktorí s deťmi pestujú tento druh umenia.

Hovorilo sa i o význame konzultačnej podpory našej divadelnej produkcie zo strany našich divadelných odborníkov ako i o novom modeli organizácie našich divadelných festivalov, ktorý zaručuje organizačnú a finančnú stabilitu. Komisia kvitovala pozitívne výsledky práce v doterajšom období a preto by nové zloženie tejto komisie malo prihliadať na začaté projekty a rozpracovať idey, ktoré v zmysle profesionalizácie naše slovenské vojvodinské divadelníctvo budú posúvať ešte ďalej.

Na cestovné trovy a diéty členom komisie bolo uhradené 9.700,00 dinárov.