Sa sednice pozorišne komisije Odbora za kulturu

U Novom Sadu je dana 5. januara 2015. god. u prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Novom Sadu zasedala Komisija za pozorišnu i audiovizuelnu delatnost Odbora za kulturu NSSNM sa mandatom u periodu od 2010 – 2014. godini.

Sednici su prisustvovali predsednik Jan Makan i članovi Aleksandar Bako, Elena Hložanova i Miroslav Fabri kao i Jan Slavik, novoizabrani predsednik Odbora za kulturu NSSNM. Jedina tačka dnevnog reda kao i cilj sednice je bio osvrt na rad i rezultate rada ove komisije u četvorogodišnjem periodu.

div kom 002

Prisutni su sagledali rad ove komisije i istakli da su veliku ulogu u kvalitativnom i kvantitativnom pomaku pozorišne produkcije za decu i odrasle odigrale permanentne pozorišne edukacije u vidu kurseva, seminara ili kampova. Ovome u prilog je konkretno najviše doprineo seminar „Verbalna komunikacija sa elementima dramskog vaspitanja“ koji je organizovan za pedagoge i rukovodioce dečijih pozorišnih kolektiva u kulturno-umetničkim društvima u periodu od tri školske godine.

Govorilo se i o značaju konsultacija pozorišne produkcije od strane naših pozorišnih stručnjaka kao i o novom modelu organizacije pozorišnih festivala koji garantuje organizacionu i finansijsku stabilnost. Komisija je sagledala pozitivne rezultate rada u proteklom periodu i zato bi novi sastav komisije trebao da nastavi sa započetim projektima i da razvija ideje koje će u skladu sa profesionalizacijom našeg slovačkog vojvođanskog pozorišta da ga pomeraju još dalje.

Za putne troškove i dnevnice članovima komisije je izdvojeno 9.700,00 dinara.