Zasadal Výbor pre vzdelávanie

12. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie sa konalo v pondelok, 18. septembra 2017 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade.

Prítomní členovia výboru, po schválení zápisnice, analyzovali nasledovný rokovací program:

Potreby vo vydávaní učebníc  a dodatkov pre ZŠ a SŠ:

  • doplnok k memorandu pre ZŠ a  
  • návrh potrebných titulkov pre SŠ

Návrh na pozmenený Finančný plán NRSNM z oblasti vzdelávania na rok 2017  
Aktuálny stav slovenčiny na školách – návrhy na riešenie problémov
Správa o činnosti Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom a Ročný program práce  Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci
Návrh na rozpísanie Súbehov na štipendiá NRSNM pre stredoškolákov a študentov

Odborné zdokonaľovanie pre učiteľov:

  • prezentácia dodatkov a výkonov pre ZŠ a SŠ
  • odborné zdokonaľovanie v Modre
  • Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov,…

Zosúladňovanie terminológie pri prekladoch školskej evidencie

Mienka na:

  • voľbu riaditeľa Žiackeho domova Brankovo kolo v Novom Sade
  • predbežnú listinu ubytovaných študentov v Študentskom domove v Novom Sade

Pripomienky na návrh Zákona o základoch systému vzdelávania a výchovy a Zákona o vysokoškolskom vzdelávaní
Z prostriedkov NRSNM sa na zasadnutie minulo 15.800,00.

V ten istý deň Komisia pre štipendiá schválila podmienky na vypísanie súbehu pre štipendiá pre žiakov na Gymnáziu v Kovačici, pre žiakov ubytovaných v Žiackom domove Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci a pre študentov.