Sastanak Aktiva direktora

Sastanak Aktiva direktora škola sa slovačkim nastavnim jezikom je održan 30. 03. 2015. godine u OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ u Gložanu.

zas akt riad 002

Na sastanku je razmatrano aktuelno stanje  u školama, koje se odnosi na broj zaposlenih, broj učenika i opremanje škola, prezentovan je kalendar aktivnosti za 2015. godinu koje se realizuju uz podršku resornog ministarstva iz matične zemlje i mogućnosti stručnog usavršavanja za nastavnike.

zas akt riad 003