Z príprav na Divadelný vavrín

Dňa 9. októbra 2016 v klube Divadla VHV v Báčskom Petrovci sa uskutočnila 2. schôdza Organizačno-správnej rady 47. Divadelného vavrína.

vavrin bp 2schvodza 2016 002

Schôdze sa zúčastnili predstavitelia Obce Báčsky Petrovec – Ján Meleg a Katarína Melegová-Melichová, ktorá je zároveň i predsedníčka Organizačného výboru osláv 150. výročia divadla v Petrovci, Miroslav Fábry a Ján Makan – predstavitelia NRSNM, Anna Chrťanová-Leskovac – riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a Ján Černák – koordinátor tohtoročného Divadelného vavrína. Svoju neprítomnosť ospravedlnil Alexander Bako, predstaviteľ NRSNM a predseda Divadelnej komisie VPK NRSNM.

V rámci programu rokovania prítomní po schválení záverov z prvého zasadnutia tohto organizačného telesa rokovali o zložení odbornej poroty. Jednoznačne schválili návrh Divadelnej komisie VPK, aby sa nimi stali naši traja profesionálni režiséri: Ján Čáni, Miroslav Benka a Ján Makan.

V pokračovaní sa zmienili o návrhu samotného programu prehliadky, ktorý zostavil a podal Ján Černák, koordinátor. Prehliadky sa zúčastní desať divadelných predstavení zo šiestich slovenských vojvodinských prostredí. V rámci bodu o financiách festivalu sa rokovalo predovšetkým o možnosti ich navýšenia, keďže pred festivalovým štartom treba hľadať možnosti ako vyviaznuť z prítomného mínusu v naplánovanom rozpočte resp. hľadať spôsoby ako finančnú konštrukciu postaviť čím racionálnejšie.