XVI. putovná súťaž zo slovenských reálií

Na Gymnáziu, základnej škole, materskej škole a kolégiu v Békešskej Čabe v Maďarsku dňa 20. 10. 2021 prebiehala XVI. putovná súťaž zo slovenských reálií pre stredoškolákov ako spoločný dolnozemský projekt za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v organizácii Pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku. Na súťaži bolo prezentovaných 16 prác, ktoré si pripravili stredoškoláci z budpeštianskeho a čabianskeho slovenského gymnázia v Maďarsku, Lýcea Jozefa Gregora Tajovského z Ruminska, Gymnázií Jána Kollára v Báčskom Petrovci a Mihajla Pupina v Kovačici. Tohtoročnú súťaž, ktorá sa uskutočnila on-line, sledovali aj Pavel Hlásnik, podpredseda DZSČ v Rumunsku, riaditeľka gymnázia, Tatiana Brtková. a členka VR NRSNM pre vzdelávanie, koordinátorka, Svetlana Zolňanová. Práce hodnotila odborná porota na čele s Máriou Katarínou Hrkľovou. Aj tohtoročné práce budú už tradične zverejnené v zborníku, čím sa prispie k zveľadeniu národného povedomia u mladých.