Odsúdenie násilného činu v Begeči

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bola 25. 10. 2021 organizovaná tlačová konferencia za účasti predsedníčka NRSNM Libušky Lakatošovej, biskupa Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi Jaroslava Javorníka, predsedu Matice slovenskej v Srbsku Branislava Kulíka a štátneho tajomníka Ministerstva pre ľudské a menšinové práva Ninoslava Jovanovića. Pred tlačovkou táto delegácia navštívila Farský úrad v Begeči a rozprávala sa s predstaviteľmi cirkvi a Miestneho spoločenstva.

          Predstavitelia všetkých štyroch inštitúcií odsúdili násilný čin, ktorý rozpaľuje nenávisť a neznášanlivosť medzi príslušníkmi slovenských a inorečových obyvateľov v Begeči a požiadali patričné orgány, aby problém vyšetrili a odhalili a potrestali páchateľa.

Vyhláška predsedníčky NRSNM:

Ctení spoluobčania, vážení Slováci a všetci obyvatelia Republiky Srbsko!

Reagujem z postu predsedníčky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, na ktorý som zvolená nielen prezentovať tunajších Slovákov, ale predovšetkým hájiť záujmy nás Slovákov a ochraňovať našu identitu nielen v našej krajine tu v Srbsku, ale aj za hranicami. Ako lojálna občianka Republiky Srbsko, podobne ako aj všetci naši spoluobčania, musím najhoršie odsúdiť takéto neľudské počínanie, ktoré si neznáma osoba dovolila a tým spáchala neľudský čin proti slovenskému obyvateľstvu v Begeči, ale aj proti všetkým obyvateľom nielen v Begeči, ale aj vo všetkých našich prostrediach.

Tieto vyhrážky či útoky na Slovákov v Begeči odsudzujem ako barbarský čin, nedôstojný človeka, ako útok na identitu slovenskej lojálnej menšiny, ako hrôzostrašný skutok, ako nenávisť nielen voči slovenskej menšine, ale vôbec voči všetkým našim obyvateľom a ako šírenie fašistických ideí, nenávisti na nacionálnej úrovni a rozduchovania vražedných úmyslov.

My sme lojálni obyvatelia našej krajiny, Srbsko je naša vlasť, tu sme sa narodili a naši predkovia tieto priestranstvá nasťahovali pred viac ako dve a pol storočia. Po stáročia žijeme nie iba jedni vedľa druhých, ale jedni s druhými, svätíme, čiže rešpektujeme dva kresťanské sviatky dvakrát – aj podľa juliánskeho – aj podľa gregoriánskeho kalendára.

Takéto hnusné počínanie treba zastaviť, odhaliť páchateľa, nech zodpovedá za svoje nekalé skutky a šovinistické idey pred zákonom. Veríme, že v tomto prípade ide o ojedinelé a extrémne počínanie jednotlivca a preto prosíme patričné orgány, aby páchateľa tohto trestného činu primerane potrestali.

 

Predsedníčka

Národnostnej rady

slovenskej národnostnej menšiny

Libuška Lakatošová