Navrhli sieť na vyučovanie slovenčiny

27. 09. sa predseda VPV, Ján Brna, a koordinátorka, Svetlana Zolňanová, spolu s učiteľmi slovenčiny, ktorí pracujú na školách v Novom Sade a v okolí a v Báčskej Palanke stretli s Draganou Malešević, poradkyňou v Školskej správe v Novom Sade a vypracovali návrh siete škôl na vyučovanie slovenčiny.

Potom NRSNM informovala školy o formovaných skupinách a dala žiadosť ministerstvu na schválenie skupín s menším počtom ako 15 žiakov.

Následne, predsedníčka NRSNM, Anna Tomanová Makanová, prijala učiteľov slovenčiny a spolu s predsedom výboru a koordinátorkou, hovorili o ich ťažkom postavení a možných postupoch Národnostnej rady na vylepšenie podmienok práce.