46. Babinkove stretnutia

Dňa 28. augusta 2021 v Padine sa v rámci dňa tejto osady na tamojšej škole v organizácii Obecnej knižnice Kovačica – pobočky v Padine, uskutočnili 46. Babinkove stretnutia. Podujatie, ktorým si Padinčania spomínajú na popredného slovenského básnika, literárneho kritika, prekladateľa a novinára Michala Babinku. Babinkova tvorba bola rozsiahla a mnohotvárna a v slovenskej vojvodinskej literatúre má čestné miesto. Organizátorom podujatia Babinkovo dielo je inšpiratívnym podkladom už 46 rokov a tentoraz ústrednou témou stretnutia bola súčasná literárna tvorba pre deti. Literárnemu obecenstvu sa predstavila aj prozaička Mária Kotvášová, autorské básne prečítala Ružena Kraticová a predstavili aj tvorbu pre deti básnika Jána Valentu, ako aj jeho zhudobnené básne. Hosťmi boli Dr. Marína Šimáková-Speváková, Dr. Zoroslav Spevák a Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra.

Michal Babinka sa narodil 25. augusta v roku 1927 v Padine. Bol pedagógom na viacerých miestach a neskôr pracoval ako redaktor a novinár. Bol tiež literárnym kritikom a šéfredaktorom časopisu Nový život. Ku koncu života sa venoval literárnej tvorbe ako slobodný umelec. V 60. rokoch sa stal priekopníkom moderného básnického výrazu v slovenskej vojvodinskej literatúre a výraznou mierou prispel i k modernizácii literatúry pre deti. Národnostná rada na toto podujatie vyčlenila 30.000,00 dinárov.